Wat is een domeinnaam?

Iedere Website heeft een adres waarmee je in een browser de betreffende Website kunt bezoeken.

Dit betreffende webadres noemen we een URL.

URL is de afkorting voor Uniform Resource Locator. Een URL bestaat op zich uit 4 of 5 verschillende onderdelen.

  1. Het eerste gedeelte  van een URL is het protocol http:// of https://. HTTP is de afkorting van Hyper Text Transfer Protocol. De S in HTTPS betekent securety.
  2. Het tweede gedeelte is over het algemeen www. www is de afkorting van World Wide Web.
  3. Het derde gedeelte van de URL is de uiteindelijke domeinnaam.
  4. Het vierde gedeelte is de extensie, in de URL van Hosting Eelde is dit bijvoorbeeld .nl, maar dit kan ook .com of .tv of nog iets anders zijn. .nl, .be en .du zijn voorbeelden van landcodes, .com staat voor commercieel, zo heeft iedere extensie in principe een eigen betekenis.
  5. Het eventuele vijfde gedeelte is niet altijd aanwezig, maar wanneer je naar een diepere pagina van de website gaat, kan er een achtervoegsel achter komen zoals bijvoorbeeld /faq of /nieuws.

Kan ik een domeinnaam claimen via Hosting Eelde?

Tags: Sites, Domein

Afdrukken E-mailadres